ขนาดที่แท้จริงของ 2x4 ไม้แปรรูป

  • ความสูง:1.5นิ้ว (38.1mm)
  • ความกว้าง:3.5นิ้ว (88.9mm)
ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  2x4 ไม้แปรรูป