ขนาดที่แท้จริงของ 2x2 ไม้แปรรูป

  • ความสูง:1.5นิ้ว (38.1mm)
  • ความกว้าง:1.5นิ้ว (38.1mm)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  2x2 ไม้แปรรูป