ตรวจสอบขนาดจริง

แสดงขนาดภาพที่เกิดขึ้นจริง

iPad Air / iPad Pro 9.7

ดู

iPad mini 2 (Retina)

ดู