ตรวจสอบขนาดจริง

แสดงขนาดภาพที่เกิดขึ้นจริง

iPad Air / iPad Pro 9.7

ดู

iPad 3 / new iPad (Retina)

ดู