ตรวจสอบขนาดจริง

แสดงขนาดภาพที่เกิดขึ้นจริง

Huawei Mate X (phone mode)

ดู

Huawei Mate X (tablet mode)

ดู