ตรวจสอบขนาดจริง

แสดงขนาดภาพที่เกิดขึ้นจริง

Samsung Galaxy Fold (phone mode)

ดู

Samsung Galaxy Fold (tablet mode)

ดู