ขนาดที่แท้จริงของ iPad Smart Keyboard

{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  iPad Smart Keyboard