ขนาดที่แท้จริงของ ไม้บรรทัดนิ้ว

  • ความกว้าง:12.0นิ้ว (304.8mm)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  ไม้บรรทัดนิ้ว