ขนาดที่แท้จริงของ Google Clips

  • ความสูง:49.0mm (1.93นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Google Clips