ขนาดที่แท้จริงของ Google Clips

  • ความสูง:49.0mm (1.93นิ้ว)
ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Google Clips