ขนาดที่แท้จริงของ พอลิเมอธนบัตรของปอนด์สเตอร์ลิง

The New Fiver

  • ความสูง:125mm (4.92นิ้ว)
  • ความกว้าง:65mm (2.56นิ้ว)
ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  พอลิเมอธนบัตรของปอนด์สเตอร์ลิง