ขนาดที่แท้จริงของ Samsung Galaxy Fold (tablet mode)

  • ความสูง:157.918mm (6.22นิ้ว)
  • ความกว้าง:116.2544
  • หน้าจอขนาด7.3นิ้ว (185.42mm)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Samsung Galaxy Fold (tablet mode)