ขนาดที่แท้จริงของ Fitbit Charge HR Wristband

Small 5.4"–6.2" 13.7 cm–15.7 cm
Large 6.2"–7.6" 15.7 cm–19.3 cm
X Large 7.6"–8.7" 19.3 cm–22.1 cm

ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Fitbit Charge HR Wristband