ขนาดแหวนในเอเชียตะวันออก

แผนภูมิขนาดใช้กับจีนไต้หวันสิงคโปร์ญี่ปุ่นและเกาหลี

{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  ขนาดแหวนในเอเชียตะวันออก