ขนาดที่แท้จริงของ ISO/IEC 7810 ID-1, credit card sized, Australia Business Card

ISO/IEC 7810 ID-1 Business Card

  • ความกว้าง:85.6mm (3.37นิ้ว)
  • ความสูง:53.98mm (2.13นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  ISO/IEC 7810 ID-1, credit card sized, Australia Business Card