ขนาดที่แท้จริงของ Apple Watch Ultra 2

  • ความสูง:49.0mm (1.93นิ้ว)
  • ความกว้าง:43.9mm (1.73นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Apple Watch Ultra 2