ขนาดที่แท้จริงของ Apple Watch (42mm)

42mm case. Coming early 2015. Heart rate sensor, GPS and Accelerometer

  • ความสูง:42mm (1.65นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Apple Watch (42mm)