ขนาดที่แท้จริงของ AirPods

Airpods 1 และ Airpods 2 มีขนาดเท่ากัน

{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  AirPods